Sosyal Ağlar

(0216) 390 80 06
info@3mgardencare.com

7/24 Hizmetinizdeyiz

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Biz, çevreyi, faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının yararlanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

  • Bir çok alanda çam fidesi dikme projeleri ve takip edilmesi
  • Tüm çalışanlarımıza çevrenin korunması, çalışma alanları ile ilgili çevresel etkileri kavrayabilmeleri ve olası etkileri azaltmalarını sağlayabilmek amacıyla Çevre Bilinci eğitimleri verilmesi.
  • Çevresel risk değerlendirme çalışmaları kapsamında faaliyet alanlarımızda gerçekleşebilecek çevresel olayların ve kazaların oluşmasını önleyecek karar mekanizmalarının kurulması, düzeltici önleyici tedbirlerin acil müdahale planlarına entegre edilmesi.
  • Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın çevre konusunda yapacağı önerilerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sonrasında çevre performansına olumlu katkı sağlayacak önerilerin uygulanması.